3015_2239_4268-header-seben-img (1)
Hoçaş Fosil Ormanı

Hoçaş Köyü fosil ormanı, Seben’e 16 km mesafede bulunuyor. Muhtelif ebattaki taşlaşmış ağaç gövdelerinden meydana gelen fosil ormanı, dünyanın tarihi ve üzerinde yaşanılan toprakların geçirmiş olduğu değişimleri öğrenmek açısından bilimsel önem taşıyor. Buna ek olarak, eko turizm ve doğa temelli yaygın eğitim fırsatları açısından da önemli.

Fosil ormanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2005 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edildi.

Hocaş Köyü fosili ormanındaki erozyon sonucu ortaya çıkmış toprak üzerinde dikine ve yatak olarak bağlı olan fosiller, kafes telli çitlerle koruma altına alınmış durumda.

15-20 adet civarında saptanmış olan fosil örneklerinin yer aldığı fosil ormanı Hoçaş köyünden 400- 500 metre uzaklıkta bulunuyor ve bir patika yoldan ulaşılabiliyor.