3015_2239_4268-header-seben-img (1)
Aladağ Çayı

Aladağ’ın güneyinde Sarı Alan Yaylası’ndan doğan ve güneye gittikçe küçüklü büyüklü bir çok yan derelerle beslenen Aladağ Çayı Seben’in içinden geçmektedir. İlçeden geçtikten sonra, soldan Yayla ve Ulu derelerini, sağdan da Abdal deresini alarak Seben sınırlarından çıkar. Aladağ Çayı, Sarıyar Barajı’na dökülür.