3015_2239_4268-header-seben-img (1)
Seben Hakkında

Seben, 40o – 50kuzey paraleli ile 31– 50o doğu meridyeninin kesiştiği nokta çevresinde yer almaktadır. Batı Karadeniz Bölgesi’ne girmekle beraber İç Anadolu Bölgesi’yle sınır teşkil eder. Bolu il merkezinin 54 km güneyindedir. Doğusunda Kıbrıscık, batısında Mudurnu, kuzeyinde Bolu, güneyinde ise Nallıhan bulunmaktadır.

Yüzölçümü 663 km2 ‘dir. Aladağ Çayı en önemli akarsularından olup, yerleşim Aladağı Çayı ile kollarının vadilerine olmuştur.Yörede İç Anadolu Bölgesi iklimi hakimdir. İlçenin 2’ si dağ, 4’ ü orman, 23’ ü vadi ve ovalarda kurulu toplam 29 köy vardır. Kmbaşına 13 kişi düşmektedir. Seben, ortalama 1400-1500 rakıma sahip Aladağ ve Seben Dağı çevresinde toplanmış birçok yaylaya sahiptir. Güneyce ve Yağma gibi birkaç köy dışında genellikle tüm köylerin yaylası bulunmaktadır. Yörede ‘’çanta ev’’ olarak anılan eski tip yayla evlerinin halen varlığını sürdürdüğü Kızık Yaylası, Gerenözü Yaylası ve Haccağız Yaylası gibi bilinen yaylaların yanı sıra özellikle Seben Gölü etrafında bulunan Dedeler, Alpagut, Solaklar ve Kozyaka gibi yaylalar göl ile birlikte daha da revaç bulmaya başlamıştır.

Eskiden sadece bir gelenek olarak devam eden ve hayvancılıkla bağımlı olarak görülen yayla kültürü, son yıllarda turizm hareketliliğinin artması ile birlikte dinlenme, temiz hava ve sağlıklı yaşam gibi konular nedeniyle de tercih edilir hale gelmiştir.

Seben-Bolu yolu üzerinde özellikle Seben Gölü’nün bulunduğu yer olan Taşlıyayla etrafında ve Seben Kıbrıscık yol ayrımından sonra Kıbrıscık’a giderken çok sayıda yayla görme imkânı vardır. Kızık Yaylası da Seben-Bolu yolu üzerindedir ve Bolu’ya 25 kilometre uzaklıktadır.

Seben Gölü’nün etrafı, yaylara yakın alanlar, Kızık Yaylası kenarı ile eski Seben Yolu’nun geçtiği Zincirlikuyu mevkisi piknik alanı olarak tercih edilmektedir.