Seben Belediyesi
Seben Belediye Başkanı
Fatih Kavak
Seben Belediyesi
2018 Ağustos Ayı Meclis Kararı

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 01/08/2018KARAR NUMARASI :2018/50

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER:Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:15.30’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

Hususunu kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Seben Panayırı ve Elma Festivalinin tarih ve süresinin tespit edilmesi hakkındaki 27.07.2018 tarihli ve 84 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

İlgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, “İlçemizde 2018 yılında düzenlenecek olan Seben Panayırı ve Elma Festivalinin tarih ve sürelerinin tespit edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum”dedi. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat:15.45’de toplantıya son verildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 05/09/2018KARAR NUMARASI :2018/51

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER:Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:15.30’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediyemiz Konukevi Ücret Tarifesi hakkındaki 29.08.2018 tarihli ve 92 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Belediyemiz Konukevi Ücret Tarifesi hakkındaki yazının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 05/09/2018KARAR NUMARASI :2018/52

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

2–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Belediyemiz Restoran ve Butik Otel Kiralama Süresi hakkındaki 05.09.2018 tarihli ve 93 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Belediyemiz Restoran ve Butik Otel Kiralama Süresi hakkındaki yazının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz Meclisinin 2018 Dönemi, Eylül ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 11 Eylül 2018 Salı günü saat:15.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 15.40’ da toplantıya son verildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 11/09/2018KARAR NUMARASI :2018/53

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:15.00’ de, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz Konukevi Ücret Tarifesi hakkındaki 29.08.2018 tarihli ve 92 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli ve 2018/51 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Konukevi Ücret Tarifesi hakkındaki yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 07.09.2018 tarihli ve 132 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 07.09.2018 tarihli ve 2018/ 16 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ “ Belediyemiz Konukevinde kalacak olan öğrencilerden maddi imkanlarının yetersiz olduğunu beyan eden dar gelirli yetim, öksüz ve kimsesiz olan öğrencilerden ücret alınmaması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesinindaha uygun olacağını” söyledi. Meclis Başkanı tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Önerilen değişikliklerle birlikte teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi. Belediyemiz Konukevi A ve B Blokta yer alan dairelerin Seben İzzet Baysal Meslek Yüksek Okulunu kazanarak İlçemize gelen Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin mağdur olmaması için Belediyemiz konukevinin öğrenci konukevi olarak değerlendirilmesine, bir dairede en fazla 8 öğrencinin kalabileceğine, konukevinde kalma bedellerinin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar alınmasına Belediyemizin Konukevi Ücret tarifesinin, Meclis Başkanının teklifi neticesinde değiştirilerek aşağıda gösterildiği şekilde tespitine;

KİŞİ SAYISI

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN AYLIK ÜCRET

3 Kişi Kalındığında

Kişi Başı465,00 TL.

4 Kişi Kalındığında

Kişi Başı350,00 TL.

5 Kişi Kalındığında

Kişi Başı280,00 TL.

6 Kişi Kalındığında

Kişi Başı235,00 TL.

7 Kişi Kalındığında

Kişi Başı200,00 TL.

8 Kişi Kalındığında

Kişi Başı175,00 TL.

Konukevinde kalacak olan şehit ve gazi çocuklarından ücret alınmamasına ve ayrıca maddi imkânlarının yetersiz olduğunu beyan eden dar gelirli yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklardan ücret alınmaması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine,

Oybirliği ile kabul edildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞResmi İDE Hüsniye BAYRAM

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 11/09/2018KARAR NUMARASI :2018/54

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

2– Gündemin bu maddesi, Belediyemiz Restoran ve Butik Otel Kiralama Süresi hakkındaki 05.09.2018 tarihli ve 93 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli ve 2018/52 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Restoran ve Butik Otel Kiralama Süresi hakkındaki yazının incelemesi sonucu tanzim edilen, 07.09.2018 tarihli ve 132 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 07.09.2018 tarihli ve 2018/ 17 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda; Belediyemiz Restoran ve Butik Otel Kiralama Süresinin, Plan ve Bütçe komisyonundan geçiş şekliyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi (e) fıkrası gereğince, 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi.

Oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 15.20’ de toplantıya son verildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞResmi İDE Hüsniye BAYRAM

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 02/10/2018KARAR NUMARASI :2018/55

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Mustafa BELEN, Resmi İDE,Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Dört Yıllık ve Üzeri Üniversite kazanan Öğrencilere Hediye Verilmesi hakkındaki 28.09.2018 tarihli ve 100 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

İlgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, İlçemizdeki ortaokullardan mezun olacak olan öğrencilerimizin Seben Çok Programlı Anadolu Lisesinde okumalarını sağlamak, liseson sınıfta okuyan öğrencilere katkı yapmak, öğrencilerimizin başarılarını artırmak ve öğrencileri eğitime teşvik etmek amacıyla,5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin, (b) fıkrası gereğince, Seben Çok Programlı Anadolu Lisesinden mezun olan ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında üniversitelerin 4 yıllık ve üzeri örgün eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan birine kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt belgeleri ile Belediyemize müracaat etmeleri halinde, kayıt yaptıran her öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere 1 adet dizüstü bilgisayar (laptop) verilmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 02/10/2018KARAR NUMARASI :2018/56

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER:Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

2–Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2018 Yılı Seben Panayırı Yağlı Pehlivan Güreşleri hakkındaki 02.10.2018 tarihli ve 145 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

Bu husustaki ilgi yazı Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu. Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ, “ İlçemizde, Belediyemiz tarafından 03-07 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Geleneksel Seben Panayırı etkinlikleri kapsamında mahalli olarak düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 07 Ekim 2018 Pazar günü yapılmasını ve güreşlere katılacak güreşçilerin, hakemlerin, cazgır, davul ve zurna ekibi ile organizasyona ödenecek ücretlerin belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum”dedi. Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 02/10/2018KARAR NUMARASI :2018/57

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER:Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

3–Gündemin bu maddesi, İlçemizdeki Meskenlerden Alınmakta Olan İçme Suyu Bedellerinde 0,50 TL. indirim yapılması konusunun görüşülmesini kapsadığından;

Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, İlçemizdeki Meskenlerden Alınmakta Olan İçme Suyu Bedellerinde 0,50 TL. indirim yapılması teklif edildi. Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.13’ de toplantıya son verildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 02/11/2018KARAR NUMARASI :2018/58

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER:Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:14.30’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

1–Gündemin bu maddesi, 2019–2020 ve 2021 Mali Yılı Bütçelerinin görüşülmesini kapsadığından; Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün bu husustaki 26.10.2018 tarihli ve 157 sayılı yazıları, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında;“İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işlerbu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 27 nci maddesi gereğince hazırlanan,2019–2020 ve 2021 Mali Yılı Bütçelerinin ve gündemdeki 2019 Mali Yılında uygulanacak ücret tarife cetveli, vergi ve harç tarife cetveli ile bütçe kararnamesinin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 02/11/2018KARAR NUMARASI :2018/59

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER:Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

2– Gündemin bu maddesi, İşletme Müdürlüğünün, Fiyat Tarifesinin Belirlenmesi hakkındaki 25.10.2018 tarihli ve 13 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

Bu husustaki ilgi yazı, İşletme Müdür Vekili Aydın ÖZKÖK tarafından okundu. İlgi yazıda Seben Belediyesi Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesi fiyat tarife cetvelinde yer alan 1 kişilik Köy Kahvaltısı ( Köy Peyniri, Zeytin, Kaşar, Sahanda Tereyağlı Yumurta, Reçel, Bal, Tereyağı, Tereyağında Sucuk, Katık, Patates Kızartması, Sigara Böreği) fiyat tarifesinin güncellenmesi konusunda Belediye Meclisince karar alınması gerektiği belirtilmektedir.

Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan Hüsniye BAYRAM“Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İNALCIK İktisadi İşletmesi fiyat tarife cetvelinde yer alan 1 kişilik Köy Kahvaltısı ücretinin 35,00 TL. şeklinde güncellenmesinin daha uygun olacağını“ söyledi. Üyelerden başka söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP

MECLİS KARAR ÖZETİ

KARAR TARİHİ: 02/11/2018KARAR NUMARASI :2018/60

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLER :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,Hüsniye BAYRAM,Selami BAYHAN,

Mustafa BELEN,Resmi İDE,Mustafa KOLBAY,

Necati NARİN,Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

Gündem gereği görüşmelere devam edildi.

3– Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İlçemiz Çarşı Mahallesi 222 ada,36 parsel nolu taşınmaz hakkındaki 30.10.2018 tarihli ve 156 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. İlgi yazıda, Duran KIŞLAK, Orhan KIŞLAK, Osman KIŞLAK, Emine SEYHAN ve Fatma ÖZBİLEN müşterek imzalı taşınmaz sahiplerinin Belediyemize vermiş oldukları dilekçelerinde İlçemiz Çarşı Mahallesi 222 ada, 36 parsel nolu 2.793,62 m2 miktarlı taşınmazın mezarlık amaçlı kullanılmak üzere Belediyemize bağış yapmak istemeleri hususunda, Belediye Meclisince karar alınması gerektiği belirtilmektedir.

Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (g) fıkrası gereğince, Duran KIŞLAK, Orhan KIŞLAK, Osman KIŞLAK, Emine SEYHAN ve Fatma ÖZBİLEN müşterek imzalı taşınmaz sahiplerinin Belediyemize vermiş oldukları dilekçelerinde İlçemiz Çarşı Mahallesi 222 ada, 36 parsel nolu 2.793,62 m2 miktarlı taşınmazın mezarlık amaçlı kullanılmak üzere Belediyemize bağış olarak kabul edilmesi ve taşınmazın tapu ile ilgili evrak ve işlemleri için Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN’a yetki verilmesi teklif edildi. Üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz Meclisinin 2018 Dönemi, Kasım ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 23 Kasım 2018 Cuma günü saat:14.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 14.50’ de toplantıya son verildi.

(RESMİ MÜH-İMZA)(İMZA)(İMZA)

Süleyman ÖZBAĞMustafa BELENResmi İDE

MECLİS BAŞKANIKATİPKATİP