E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 05/09/2017                        KARAR NUMARASI :  2017/59

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

         Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN ve Şenol BURKUCU’ nun katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.   

     Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

     1– Gündemin bu maddesi, Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İnalcık İktisadi İşletmesinin bulunduğu alanın Belediyemiz mücavir alanına alınması hakkındaki 24.08.2017 tarihli ve 212 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

           İlgi yazı, Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu. İlgi yazıda, Belediyemize ait Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İnalcık İktisadi İşletmesinin bulunduğu ekli 1/25000 lik haritada gösterilen M1 Y:381320.65 X:4476801.18 , M2 Y: 381443.85  X: 4476816.86 , M3  Y: 381520.01   X: 4476798.94  ,  M4  Y:381591.68  X:4476747.42 ,  M5  Y: 381602.88  X: 4476628.71,  M6  Y: 381520.01  X: 4476514.47 ,  M7  Y:381378.89  X: 4476382.31  , M8  Y:381283.88  X: 4476411.90 ,  M9  Y: 381229.36  X:4476447.97 , M10  Y:381194.14  X: 4476487.39 , M11  Y: 381191.62  X:4476593.07 , M12  Y:381197.49  X: 4476676.94  , M13  Y:381207.56  X: 4476713.84  ile M 14  Y:381266.27  X:4476766.68 nokta numaralı koordinatlar arasında kalan 13.1 hektarlık alanın Belediyemiz kontrolü ve sorumluluğu altında olması açısından  belirtilen alanın Belediyemiz mücavir alan içine alınması konusunda Belediye Meclisi tarafından karar alınması gerektiği belirtilmektedir.

 

           Meclis Başkanı tarafından İlçemiz Solaklar köyü, köy yerleşik alanının kuzeydoğusunda bulunan Solaklar Kaya Evleri Prof. Dr. Halil İnalcık İktisadi İşletmesinin bulunduğu yukarıda koordinatları verilen bölgenin imar yönünden denetiminin Belediyemiz tarafından yapılması amacıyla; 3194 sayılı İmar Kanununun 45 inci maddesi gereğince Belediyemiz mücavir alan sınırları içine alınması teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 05/09/2017                            KARAR NUMARASI :  2017/60

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

          Gündem gereği görüşmelere devam edildi.               

            2– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmelik Taslağı hakkındaki 25.08.2017 tarihli ve 73 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmelik Taslağı ile ilgili yazının Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                     (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN          Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 05/09/2017                            KARAR NUMARASI :  2017/61

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

           Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

 

            3– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün Ticari Taksilerde Uygulanacak Taksimetre Fiyatlarının ve Hat Devir Ücreti, Vize ücreti, Çalışma Ruhsatı Ücretlerinin Belirlenmesi hakkındaki 25.08.2017 tarihli ve 74 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, Ticari Taksilerde Uygulanacak Taksimetre Fiyatlarının ve Hat Devir Ücreti, Vize ücreti, Çalışma Ruhsatı Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili yazının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN        Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                   KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 05/09/2017      KARAR NUMARASI :  2017/62

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,   Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

             Gündem gereği görüşmelere devam edildi.              

             4–Gündemin bu  maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Yurtdışı inceleme gezisi (Danimarka)  hakkındaki 05.09.2017 tarihli ve 75 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Bu husustaki, Yurtdışı inceleme gezisi hakkındaki 05.09.2017 tarihli ve 75  sayılı yazıları, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

             İlgi yazıda, DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi tarafından, Danimarka Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile, 26-29 Eylül 2017 tarihlerinde Danimarka’da düzenlenecek olan Bölgesel Enerji teknik inceleme  gezi ziyareti düzenleneceği belirtilmektedir.

 

            Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından, İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2011 tarihli ve 50520 sayılı Yurtdışı İlişkiler konulu emirleri (2005/62 sayılı Genelge) doğrultusunda, Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın mezkûr birlikler tarafından 26–29 Eylül 2017 tarihleri arasında Danimarka’ya düzenleneceği bildirilen teknik geziye katılması ve gezi ile ilgili yapılacak giderlerin ilgi emir doğrultusunda belediye bütçesinden karşılanması teklif edildi ve üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.   

 

          Ayrıca; Meclis Başkanı tarafından, Belediyemiz meclisinin 2017 Dönemi, Eylül ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin,08 Eylül 2017 Cuma günü saat:14.00’de Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.   

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.15’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                   (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                    KATİP

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 08/09/2017                             KARAR NUMARASI :  2017/63

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

         Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:14.00’ de, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.          

 

          Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

         1–Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmelik Taslağı hakkındaki 25.08.2017 tarihli ve 73 sayılı yazısının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli ve 2017/60 sayılı kararı ile Çeşitli İşler Komisyonuna havale edilen, komisyon başkanlığının 06.09.2017 tarihli ve 301 sayılı yazıları ekinde komisyonca tanzim edilerek Belediye Meclisine sunulan 06.09.2017 tarihli ve 2017/ 1 sayılı Çeşitli İşler Komisyonu Raporu ve ekinde yer alan yönetmelik taslağı Yazı İşleri Müdür Vekili  Sercan AKKAYA tarafından okundu.           

           Meclis Başkanı tarafından, Çeşitli İşler Komisyonu Raporuna göre, 5393 Sayılı Belediye  Kanununun 15 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince hazırlanan, belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak taksi duraklarının ve yolcu taşıma izni olan ticari taksilerin, çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmeti alan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile ilçe içindeki trafik güvenliğinin, bütünlüğünün sağlanması amacıyla hazırlanan “Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmeliği” nin, komisyondan geçiş şekliyle, 5393 Sayılı Belediye  Kanununun 18 inci maddesinin, (m) fıkrası gereğince kabul edilmesi  teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

 

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                    (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN         Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 08/09/2017                             KARAR NUMARASI :  2017/64

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

 

          Gündem gereği görüşmelere devam edildi.  

          2– Gündemin bu maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün, Ticari Taksilerde Uygulanacak Taksimetre Fiyatlarının ve Hat Devir Ücreti, Vize ücreti, Çalışma Ruhsatı Ücretlerinin Belirlenmesi hakkındaki 25.08.2017 tarihli ve 74 sayılı yazısının görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak, Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarihli ve 2017/61 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, komisyon başkanlığının 06.09.2017 tarihli ve 129 sayılı yazıları ekinde komisyonca tanzim edilerek Belediye Meclisine sunulan 06.09.2017 tarihli ve 2017/ 14 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili  Sercan AKKAYA tarafından okundu.           

 

          Meclis başkanı tarafından, komisyon raporu doğrultusunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin, (p) fıkrası gereği komisyonca belirlenen taksimetre fiyatlarının ve ayrıca Belediyemiz denetiminde çalışan  ticari taksiler için belirlenen hat devir ücreti, vize ücreti ve çalışma ruhsatı ücretinin komisyondan geçtiği şekilde kabul edilmesi teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif, oybirliği ile kabul edildi.                                                              

 

SEBEN TAKSİMETRE FİYATLARI

İlk Açılış

3,50 TL

Km. Başına

3,70 TL

Bekleme

0,50 TL

NOT:  1 - Bekleme 5 Dk. Sonraki her dakika için 0,50 TL uygulanacaktır.

           2 - Kilometre 100 metre üzerinden ayarlanacaktır.

           3 - Düğün ve Cenazelerin pazarlığa tabi tutulması.

           4 - Bagaja konulacak eşyalar için 20 Kg’a kadar ücretsiz olacaktır.

 

SEBEN BELEDİYESİ DENETİMİNDE ÇALIŞAN TİCARİ TAKSİLER( KDV DAHİL)

Hat Devir Ücreti

1.000,00 TL

Vize Ücreti (Yıllık)

10,00 TL

Çalışma Ruhsatı Çalışan Ticari Taksiler (1 defa)

50,00 TL

 

          Oybirliği ile kabul edildi.

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat:14.20’de toplantıya son verildi.                      

 

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                              (İMZA)                 (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ                          Mustafa BELEN      Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                                 KATİP                 KATİP

 

Haber tarihi: 22 / 09 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: SEBENDE KÜLTÜRLER ARASI SANAT ÇALIŞTAYI YAPILDI
Sonraki: VEFAT-HASAN ÇETİNKAYA 28.08.2017


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 218842
Aktif: 3
Bugün: 381
Dün: 387
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss