E-Belediye


Anket
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Beğendim
Beğenmedim

Geçmiş Anketler

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 01/03/2017                                    KARAR NUMARASI :  2017/31

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,   Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

           Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili Fatih KAVAK’ ın Başkanlığında, üyelerden Hüsniye BAYRAM, Selami BAYHAN, Mustafa BELEN, Mustafa KOLBAY, Resmi İDE, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

 

            Hususlarını kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

            1–Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üyeliği seçimi hakkındaki 24.02.2017 tarihli ve 18 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

            Bu husustaki ilgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis 1. Başkan V. Fatih KAVAK tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesinin, (b) fıkrası, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 inci maddesi gereğince, 01.04.2017 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 2 encümen üyesi seçilmesi ve seçimin Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince gizli oyla yapılması gerektiği belirtilerek, mühürlü oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra Başkan V. ve Katiplerce oyların tasnifine geçildi. Yapılan tasnif neticesinde; üyelerden Selami BAYHAN ve Mustafa BELEN’ e 6’ şar, Necati NARİN ve Hayrettin GÜLENÇ’ e  3’ er oy çıktığı görüldü. En çok oyu alan Selami BAYHAN ve Mustafa BELEN oy çokluğu ile encümen üyeliği görevine seçildi.

 

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                   (İMZA)                                  (İMZA)

                 Fatih KAVAK                 Mustafa BELEN                         Resmi İDE                        

          MECLİS 1. BAŞKAN V.                 KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 01/03/2017                            KARAR NUMARASI :  2017/32

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN, Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

             Gündem gereği görüşmelere devam edildi. 

 

             2–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün İmar Plan Tadilatı Onayı yapılması hakkındaki 24.02.2017 tarihli ve 53 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından;

 

             Bu husustaki, Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün 24.02.2017 tarihli ve 53 sayılı yazıları Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

             İlgi yazıda, imar planı tadilatı yaptırılması konusunda, Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarihli ve 2017/30 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Çarşı Mahallesinde halihazırda, Konut alanı olarak ayrılmış olan ve tapunun 151 ada, 10 nolu parselde,  imar planında söz konusu fonksiyona ait plan değişikliği yapılarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin, (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi gereğince “Toplu Konut” alanı olarak,  imar tadilatı yapıldığı, yapılan imar tadilat planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince, Belediye Meclisi tarafından onanması gerektiği belirtilmektedir.

 

           Meclis 1. Başkan V. tarafından yukarıda belirtilen alan ile ilgili imar tadilat planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin, (b) fıkrası gereğince onanması teklif edildi ve bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                  (İMZA)                                    (İMZA)

                 Fatih KAVAK               Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

          MECLİS 1. BAŞKAN V.              KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 01/03/2017            KARAR NUMARASI :  2017/33

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,       Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,   Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

       Gündem gereği görüşmelere devam edildi. 

 

        3– Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün Taşınmaz Satın alınması(Toki 2. Etap 3. Bölge) hakkındaki 24.02.2017 tarihli ve 57 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

         İlgi yazıda, İlçemiz halkının talepleri doğrultusunda İlçemizde 2. Etap olarak Toplu Konut İhtiyacının doğduğu, bu konuda daha önce alınan taşınmazların ihtiyaca kifayet etmediği, Belediyemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda arsa bulunması halinde 3. Bölge olarak toplu konut yapılacağı, bunun için İlçemiz Keskinli Mahallesi 133 ada 11 nolu 1.365,66 m2 miktarlı parsel , 133 ada 12 nolu 3.178,48 m2 miktarlı parsel , 133 ada 116 nolu 4.176,82 m2 miktarlı parsel , 133 ada 77 nolu 1.628,86 m2 miktarlı parsel , 133 ada 78 nolu 1.659,56 m2 miktarlı parsel , 133 ada 67 nolu 1.793,81 m2 miktarlı parsel , 133 ada 122 nolu 1.687,47 m2 miktarlı parsel , 133 ada 10 nolu 1.656,00 m2 miktarlı parsel , 133 ada 126 nolu 6.334,49 m2 miktarlı parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi ile 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi ( e ) bendine göre satın alınması ve taşınmazların tapu işlemlerini yapmaya, Taşınmazların satın alınması durumunda TOKİ ye devir işlemlerini yapmaya, Belediye adına Toki lehine garantör olarak ipotek ve temlik vermeye(mülk olarak verme), konutların yapımı ve satışı ile ilgili hususlarda Belediye adına her türlü protokol imzalamaya Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ a yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

         Meclis 1.Başkan V. Fatih KAVAK tarafından, İlçemiz halkının talepleri doğrultusunda İlçemizde 2. Etap olarak Toplu Konut İhtiyacının doğduğu, bu konuda daha önce alınan taşınmazların ihtiyaca kifayet etmediği, Belediyemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda arsa bulunması halinde 3. Bölge olarak toplu konut yapılacağı, bunun için İlçemiz Keskinli Mahallesi 133 ada 11 nolu 1.365,66 m2 miktarlı parsel , 133 ada 12 nolu 3.178,48 m2 miktarlı parsel , 133 ada 116 nolu 4.176,82 m2 miktarlı parsel , 133 ada 77 nolu 1.628,86 m2 miktarlı parsel , 133 ada 78 nolu 1.659,56 m2 miktarlı parsel , 133 ada 67 nolu 1.793,81 m2 miktarlı parsel , 133 ada 122 nolu 1.687,47 m2 miktarlı parsel , 133 ada 10 nolu 1.656,00 m2 miktarlı parsel , 133 ada 126 nolu 6.334,49 m2 miktarlı parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi ile 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi ( e ) bendine göre satın alınması ve Taşınmazın tapu işlemlerini yapmaya, Taşınmazların satın alınması durumunda TOKİ ye devir işlemlerini yapmaya, Belediye adına Toki lehine garantör olarak ipotek ve temlik vermeye(mülk olarak verme), konutların yapımı ve satışı ile ilgili hususlarda Belediye adına her türlü protokol imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu teklif edildi.

 

        Meclis 1.Başkan V. tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle ( Eli yukarı kaldırmak suretiyle ) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                  (İMZA)                                 (İMZA)

                 Fatih KAVAK                 Mustafa BELEN                        Resmi İDE                        

          MECLİS 1. BAŞKAN V.                 KATİP                                 KATİP

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 01/03/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/34

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,                                                   

                                                                              Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,

                                                                              Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

       Gündem gereği görüşmelere devam edildi. 

        4– Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün Taşınmaz Satın alınması(Katı Atık Depolama ve Ara İstasyon Alanı) hakkındaki 24.02.2017 tarihli ve 58 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

         İlgi yazıda, İlçemiz Keskinli Mahallesi, Hacıoğlan Kümeevleri köy altı mevkiinde bulunan 124 ada 11 parsel nolu  8.407,33 m2 miktarlı taşınmazı, Belediyemizinde üyesi olduğu Bolu Katı Atık Birliği (BEKAB) tarafından İlçemizde toplanan katı atıkların birlik tarafından yapılacak olan katı atık toplama ve ayrıştırma merkezine götürüleceğinden, İlçemizde toplanan katı atıkların depolama ve ara istasyon olarak kullanılması için yukarıda belirtilen taşınmazın Belediyemizce satın alınması gerektiği, bunun için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi ile 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin ( e ) bendine göre satın alınması ve Taşınmazın tapu işlemlerini yapmaya, Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ a ve görevlendireceği bir personele yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

         Meclis 1.Başkan V. Fatih KAVAK tarafından, İlçemiz Keskinli Mahallesi, Hacıoğlan Kümeevleri köy altı mevkiinde bulunan 124 ada 11 parsel nolu  8.407,33 m2 miktarlı taşınmazı, Belediyemizinde üyesi olduğu Bolu Katı Atık Birliği (BEKAB) tarafından İlçemizde toplanan katı atıkların birlik tarafından yapılacak olan katı atık toplama ve ayrıştırma merkezine götürüleceğinden, İlçemizde toplanan katı atıkların depolama ve ara istasyon olarak kullanılması için yukarıda belirtilen taşınmazın Belediyemizce satın alınması gerektiği, bunun için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (e) bendi ile 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi ( e ) bendine göre satın alınması ve Taşınmazın tapu işlemlerini yapmaya, Belediye Başkanına ve görevlendireceği bir personele yetki verilmesi konusu teklif edildi.

 

        Meclis 1.Başkan V. tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle ( Eli yukarı kaldırmak suretiyle ) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                 (İMZA)                                  (İMZA)

                 Fatih KAVAK               Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

          MECLİS 1. BAŞKAN V.                KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 01/03/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/35

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

        Gündem gereği görüşmelere devam edildi. 

 

        5– Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün Taşınmaz Satın alınması(Çarşı Mahallesi 173 ada,4 nolu parsel ve arsası) hakkındaki 24.02.2017 tarihli ve 59 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu.

 

         İlgi yazıda, İlçemiz Çarşı Mahallesi, İzzet Baysal Caddesi üzerinde  bulunan 173 ada 4 parsel nolu  808,88 m2 miktarlı, üzerinde tek katlı lojman binası olan taşınmaz İl Özel İdaresi tarafından satılacağından, taşınmazın konum olarak Belediyemize uygun ve yararlı olacağı için  Belediyemizce satın alınmasının uygun olacağı, bunun için 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 4734 Sayılı Kanunun hükümlerine göre satın alınması ve Taşınmazın tapu işlemlerini yapmaya, Belediye Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’a ve görevlendireceği bir personele yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

         Meclis 1.Başkan V. Fatih KAVAK tarafından, İlçemiz Çarşı Mahallesi, İzzet Baysal Caddesi üzerinde  bulunan 173 ada 4 parsel nolu  808,88 m2 miktarlı üzerinde tek katlı lojman binası olan taşınmaz İl Özel İdaresi tarafından satılacağından, taşınmazın konum olarak Belediyemize uygun ve yararlı olacağı için  Belediyemizce satın alınmasının uygun olacağı, bunun için 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve 4734 Sayılı Kanunun hükümlerine göre satın alınması ve Taşınmazın tapu işlemlerini yapmaya,  Belediye Başkanına ve görevlendireceği bir personele yetki verilmesi konusu teklif edildi.

 

        Meclis 1.Başkan V. tarafından bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle ( Eli yukarı kaldırmak suretiyle ) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                   (İMZA)                                    (İMZA)

                 Fatih KAVAK               Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

          MECLİS 1. BAŞKAN V.               KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 01/03/2017                 KARAR NUMARASI :  2017/36

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

        Gündem gereği görüşmelere devam edildi. 

        6– Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Tadilatı yapılması hakkındaki 24.02.2017 tarihli ve 60 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından,

 

           İlgi yazı, Yazı İşleri Müdür Vekili Sercan AKKAYA tarafından okundu. Meclis 1.Başkan V. Fatih KAVAK tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır.” hükmünün bulunduğu belirtilerek, İmar Tadilatı ile ilgili yazının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklif edildi.  Bu hususta söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                     (İMZA)                                (İMZA)

                 Fatih KAVAK               Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

          MECLİS 1. BAŞKAN V.                KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 01/03/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/37

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY, Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

          Gündem gereği görüşmelere devam edildi. 

 

          7– Gündemin bu maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Katı Atık Ücretleri hakkındaki 27.02.2017 tarihli ve 29 sayılı yazılarının görüşülmesini kapsadığından, bu husustaki ilgi yazı, Mali Hizmetler Müdür Vekili Bahattin VARLIK tarafından okundu.

 

 

          İlgi yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesine göre Ücret Tarifelerini belirlemek Belediye Meclisi görevleri arasında sayıldığından kamu yararına faaliyet gösteren dernek, vakıf ve siyasi partilerden katı atık ücretinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

           Meclis 1.Başkan V. Fatih KAVAK tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesine göre Ücret Tarifelerini belirlemek Belediye Meclisi görevleri arasında sayıldığından İlçemizde kamu yararına faaliyet gösteren dernek, vakıf, kızılay ,siyasi partiler ve cami yaşatma derneklerinden Belediye olarak katı atık ücretlerinin tahsil edilemediği ve icraya verilemediğinden dolayı 01/01/2017  tarihinden itibaren katı atık ücretlerinin alınmaması teklif edildi .Üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak   suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 

          Ayrıca; Meclis Başkan V. tarafından, Belediyemiz meclisinin 2017 Dönemi, Mart ayı olağan toplantısının, 2 nci birleşiminin, 07 Mart 2017 Salı günü saat:16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapılması teklif edildi, üyelerden söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.   

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.25’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

           (RESMİ MÜH-İMZA)                 (İMZA)                                  (İMZA)

                 Fatih KAVAK              Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

          MECLİS 1. BAŞKAN V.             KATİP                                     KATİP

 

 

 

 

 

 

 

 MECLİS KARAR ÖZETİ

 

KARAR TARİHİ               : 07/03/2017                                                    KARAR NUMARASI :  2017/38

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TESKİL EDENLER       :Süleyman ÖZBAĞ, Fatih KAVAK,  Hüsniye BAYRAM,  Selami BAYHAN,  Mustafa BELEN,  Resmi İDE,   Mustafa KOLBAY,Necati NARİN,  Şenol BURKUCU, Hayrettin GÜLENÇ

 

                Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ’ ın Başkanlığında, üyelerden Fatih KAVAK, Hüsniye BAYRAM,Mustafa BELEN, Resmi İDE,  Mustafa KOLBAY, Necati NARİN, Şenol BURKUCU ve Hayrettin GÜLENÇ’ in katılımı ile saat:16.00’ da, gündeminde bulunan hususları görüşmek üzere Belediye Meclis Salonunda toplandı. Yoklama yapıldı.

          Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ,  “çoğunluk bulunduğundan dolayı, Belediye Meclisinin 2017 Dönemi, Mart ayı olağan toplantısının 2 inci birleşiminin, 1 inci oturumunu açıyorum.” dedi. Ayrıca 06.03.2017 tarihli Selami BAYHAN ’ın mazeret beyan eden dilekçesi ile izinli sayılması ve toplantının gündemde belirtilen husus doğrultusunda yapılması Başkan tarafından oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle)  yapılan oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

 

 

          Hususunu kapsadığından, gündem gereği görüşmelere geçildi.

 

          1–Gündemin bu maddesi, Fen İşleri Müdürlüğünün, İmar Tadilatı yapılması hakkındaki yazı ve eklerinin görüşülmesini kapsadığından, bu hususla ilgili olarak Belediye Başkanlığının 24.02.2017 tarihli ve 60  sayılı yazıları, ayrıca Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarihli ve 2017/36 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar Tadilatı  yazı ve eklerinin incelemesi sonucu tanzim edilen, 06.03.2017 tarihli ve 77 sayılı yazı ile Meclis Başkanlığına sunulan 06.03.2017 tarihli ve 2017/ 2 sayılı İmar Komisyonu Raporu Fen İşleri Müdür Vekili Kenan BURAN tarafından okundu.           

 

           Meclis Başkanı Süleyman ÖZBAĞ tarafından bu hususta söz almak isteyen olup, olmadığı soruldu. Üyelerden söz alan olmadı.  Meclis Başkanı alınan komisyon kararındaki alanlardan, İlçemiz Keskinli Mahallesinde hali hazırda KONUT alanı olarak ayrılmış olan tapunun, 133 ada 77 nolu 1.628,86 m2 miktarlı parselin , 133 ada 67 nolu 1.793,81 m2 miktarlı parselin , 133 ada 122 nolu 1.687,47 m2 miktarlı parselin ve 133 ada 126 nolu 6.334,49 m2 miktarlı parselin TOKİ tarafından İlçemizdeki konut ihtiyacının giderilmesi amacıyla 2. Etap olarak yapılaşmaya gidileceğinden daha önce 1 nci ve 2 nci bölge olarak ayrılan alanların ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2. Etap 3.Bölge olarak kullanılabilmesi için İmar değişikliğine ihtiyaç duyulduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin, (c) fıkrası ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi gereğince, belirtilen alanların TOPLU KONUT ALANI olarak İmar Planı değişikliği yapılmasını teklif etti. Teklif oya sunuldu. İşaretle (eli yukarı kaldırmak suretiyle) yapılan oylama neticesinde teklif oybirliği ile kabul edildi.  

 

         Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Başkan tarafından saat: 16.15’ de toplantıya son verildi.

 

 

 

 

            (RESMİ MÜH-İMZA)                   (İMZA)                                (İMZA)

               Süleyman ÖZBAĞ         Mustafa BELEN                           Resmi İDE                        

             MECLİS BAŞKANI                   KATİP                                     KATİP

 

Haber tarihi: 10 / 03 / 2017
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Sonraki: 6.Sinif Öğrencileri Bursa -Çanakkale Gezisinin Tadını Çıkardı


Site İçi Arama
Tavsiye Et
Ad, Soyad:
Gönderen:
Alıcı:
Güvenlik kodunu giriniz:
captcha
Haber ve Duyurular
Vefat-Müsayim ÜZÜLMEZ 04.06.2018
Tarih: 04/06/2018
Nallıhan İlçesi Kabaca Köyünden Sevim ÜZÜLMEZ’ın eşi,  Mesut... Devamını oku...
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN
Tarih: 19/05/2018
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bugün saat 10.30 da Atat&u... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 15/05/2018
SAYIN: MÜKELLEFLERİMİZ  EMLAK VERGİSİ, KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETLERİ VE İŞY... Devamını oku...
NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
VEFAT-05.04.2018 AYŞE BİÇEN
Tarih: 05/04/2018
MUDURNU İLÇESİ HALKINDAN,MEHMET BİÇEN İN EŞİ,S.S HACCAĞIZ TARIMSAL KAL.KOOP.MÜD... Devamını oku...
MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ
Tarih: 08/05/2018
     MECLİS KARAR ÖZETİ     KARAR TARİHİ  ... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 13/03/2018
    T.C. SEBEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV SONUÇ İLANI  ... Devamını oku...
VEFAT-ALİ KONİŞ 13.03.2018
Tarih: 13/03/2018
İlçemiz Tepe köyünden Ayşe KONİŞ’in eşi, Mustafa KONİŞ Mediha MUTLU ve Hasi... Devamını oku...
BAŞKAN ÖZBAĞ KARADENİZİN EN BEĞENİLEN İLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Tarih: 05/03/2018
Belediye Başkanları Birliği’nden Başkan Özbağ’a ‘Jüri Özel Ö... Devamını oku...
DUYURU
Tarih: 07/03/2018
                &n... Devamını oku...

   Tüm haberler
İstatistikler
Toplam: 218842
Aktif: 3
Bugün: 381
Dün: 387
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

İçerik Rss - Haberler Rss